Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków

W zasadzie przyjmowanie każdego antybiotyku może spowodować, że bakterie staną się coraz bardziej odporne na stosowany antybiotyk. To sprawia, że antybiotyk staje się nieskuteczny, ponieważ bakteria rozwija mechanizmy obronne, które umożliwiają jej uodpornienie się na działanie antybiotyku. Ponieważ istnieje wiele chorób, w przypadku których antybiotyki ratują życie, szczególnie ważne jest, aby każdy odegrał swoją rolę w ograniczaniu oporności na antybiotyki. Poniższe 7 porad powinno pomóc Ci zminimalizować ryzyko infekcji i stosować antybiotyki w sposób odpowiedzialny:

Nie nalegaj na stosowanie antybiotyków

Antybiotyki nie działają na wirusy i często, w wielu przypadkach, nie ma konieczności ich stosowania. Zawsze słuchaj zaleceń lekarza  i przyjmuj antybiotyki tylko po dokładnym badaniu i zgodnie z zaleceniami.

Nie nalegaj na stosowanie antybiotyków

Przyjmuj antybiotyk zgodnie z zaleceniami lekarza

Jeśli lekarz przepisze antybiotyk, zazwyczaj udzieli również zaleceń, jak należy go przyjmować. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza, ponieważ czas trwania antybiotykoterapii różni się w zależności od zakażenia i leku. Leczenie będzie skuteczne tylko wtedy, gdy w organizmie będzie się utrzymywało wystarczająco wysokie stężenie leku. Jeśli nie przyjmiesz wymaganej dawki lub jeśli nie zakończysz całej antybiotykoterapii, bardziej odporne bakterie mogą przetrwać i stać się odporne na działaniu leku.

Przyjmuj antybiotyk zgodnie z zaleceniami lekarza

Nie dawaj antybiotyków innym osobom

Nie dawaj antybiotyków przepisanych dla Ciebie innym osobom. Nie tylko antybiotyk może nie być skuteczny w przypadku dolegliwości innej osoby, ale może również wchodzić w interakcje z lekami, które przyjmuje dana osoba.

Nie dawaj antybiotyków innym osobom

Prawidłowo utylizuj antybiotyki

Jeśli masz nadmiar antybiotyków, pamiętaj o ich odpowiedzialnej utylizacji. Większość aptek przyjmie z powrotem niepotrzebne leki  i zutylizuje je w odpowiedni sposób. Niektóre władze lokalne mogą również posiadać punkty zbiórki substancji szkodliwych. Uwaga! Antybiotyki nie mogą być wyrzucane razem z odpadami resztkowymi. Nigdy nie należy również spłukiwać antybiotyków w zlewie lub toalecie. Jest to szkodliwe dla środowiska i sprzyja wykształcaniu się odporności na antybiotyki.

Prawidłowo utylizuj antybiotyki

Regularnie myj ręce

Regularnie myj ręce przez cały dzień. Szczególnie ważne jest mycie rąk po wyjściu do toalety, ponieważ w tym miejscu może znajdować się wiele bakterii chorobotwórczych.

Regularnie myj ręce

Pamiętaj o wszystkich szczepieniach

Szczepionki wymagają regularnych dawek przypominających, aby utrzymać ich ochronę. Czas i konieczność podania dawki przypominającej zależy od szczepionki. W karcie szczepień znajdziesz informację o terminie następnego szczepienia; jeśli nie jesteś pewien, porozmawiaj z lekarzem rodzinnym/pediatrą.

Pamiętaj o wszystkich szczepieniach

Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym lub farmaceutą i stosuj się do ich zaleceń dotyczących przyjmowania antybiotyków. Poinformuj swojego lekarza prowadzącego, jeśli przyjmujesz jakiekolwiek inne leki. Antybiotyki tak jak i inne leki mogą wchodzić w poważne interakcje z innymi przyjmowanymu lekami, co może powodować poważnedziałania niepożądane lub obniżać skuteczność stosowanych leków.

Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza