Pomin do tresci na stronie

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna RODO – formularz kontaktowy (dalej: „Klauzula informacyjna”)

1. Podstawowe informacje

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, adres: ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: „Reckitt Benckiser” lub „my”), jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłaniem nam wiadomości lub zapytania poprzez formularz kontaktowy. W sprawach przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: privacyoffice@reckitt.com.

Podanie danych osobowych na potrzeby przesłania nam wiadomości lub zapytania jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie będziemy w stanie odpowiedzieć wiadomość, ani prowadzić dalszej korespondencji.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Dane osobowe, które przekazywane nam są w ramach komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy na podstawie przepisów RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zgodnie z ww. przepisem przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W tym przypadku naszym „prawnie uzasadnionym interesem” jest możliwość odpowiedzi na kierowane do nas pytania, udzielanie informacji o naszych produktach, prowadzenie korespondencji z konsumentami oraz dbanie o relacji z nimi.

3. Odbiorcy oraz czas przechowywania danych

Odbiorcami danych osobowych zawartych w formularzu lub przekazanych w ramach komunikacji z nami będą współpracujące z nami podmioty: hostingodawca oraz podmiot, który na mocy umowy z Reckitt Benckiser utrzymuje dla nas system służący do rejestrowania i obsługi otrzymywanych przez nas wiadomości.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie/prowadzenia korespondencji z Państwem lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ewentualny dłuższy czas przetwarzania (zgodny z adekwatnymi przepisami o przedawnieniu roszczeń) może wynikać z potrzeby ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, sprostowania danych niepoprawnych lub niekompletnych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu zrealizowania tych uprawnień prosimy o kontakt mailowy: privacyoffice@rb.com. Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych przez Reckitt Benckiser jest niezgodne z przepisami.