Pomin do tresci na stronie

Zgłoszenie niepożądanego działania leku

Działanie niepożądane leku może być zgłoszone przez pacjenta, jego opiekuna prawnego lub pracownika służby zdrowia.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego lub innej informacji o bezpieczeństwie stosowania leku prosimy o wysłanie na adres: ConsumerHealth_PL@reckitt.com następujących informacji:

 

1. Dane pacjenta: inicjały, wiek, płeć
2. Dane leku podejrzanego o spowodowanie działania niepożądanego: nazwa, dawka, czas stosowania
3. Opis działania niepożądanego lub inna informacja o bezpieczeństwie stosowania leku
4. Dane osoby zgłaszającej: adres e-mail lub telefon kontaktowy lub adres korespondencyjny

 

Dziękujemy za chęć skontaktowania się z Reckitt Benckiser. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z dostępnymi pod poniższym linkiem informacjami o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (dalej: „RODO”). Więcej