Pomin do tresci na stronie

Wyniki wyszukiwania

plusy

Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub farmaceutę ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Strona ma ułatwić wybór odpowiedniego produktu w oparciu o wskazane kryteria. Przeczytaj etykietę przed zakupem. Postępuj zgodnie ze wskazówkami użytkowania, gdyż niewłaściwe użycie może być szkodliwe. Jeśli objawy utrzymują się, porozmawiaj ze swoim lekarzem.